زگیل کف پا، گوشت اضافی کوچکی است که معمولا در پاشنه پا یا قسمت‌های دیگری از پا که وزن انسان را تحمل می‌کند ایجاد می‌شود. همچنین ممکن است فشار ناشی از وزن باعث شود که زگیل پا در قسمت داخلی زیر لایه ضخیم و سخت پوست (پینه‌ها) رشد کند. اکثر زگیل‌ها خطرناک نیستند و معمولا بدون درمان نیز از بین می‌روند. درمان زگیل‌های پا کار دشواری است زیرا اکثر زگیل‌ها در زیر لایه سطحی پوست قرار دارند. حتی اگر درمان زگیل با موفقیت انجام شود، ممکن است زگیل پا دوباره ایجاد شود. برای برداشت و رفع زگیل  باید به پزشک مراجعه کنید.