لیزرهای جوانسازی

Diode Laser

Diode Laser

این نوع لیزربرای بیمارانی‌که پوست تیره دارند ایده‌آل‌ می‌باشد و ریسک سوختگی و لک‌شدن پوست را به حداقل می‌رسان