فیلم پلاکت درمانی یا پی آر پی PRP

پی آرپی PRP چیست؟
چگونه پلاکتها سبب جوانسازی بافتها می شوند؟
روش استفاده و تزریق مستقیم PRP (پی ار پی)
موارد کاربردی پی آر پی
مزایای روش پی آرپی در جوانسازی پوست
عوارض و معایب روش پی آرپی در جوانسازی پوست
چه افرادی برای انجام پی آر پی پوست مناسب نیستند؟
در چه مواردی پی آر پی PRP تاثیر خوبی ندارد
فاصله زمانی انجام پی آر پی PRP، در سنين و درمان های مختلف

توضیحات بیشتر کلیک کنید

رسانه